Bezpieczenstwo i higiena pracy w zawodzie fryzjer

Coraz w XIX wieku pozycja w olbrzymich fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni atrakcyjnych warunków pozycji i osiągający głodowe pensje każdego dnia walczyli o działanie wykonując prostą pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł olbrzymie nowości w trybie traktowania pracownika, a ponadto bezpieczeństwa w pomieszczeniu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które ciągle nie zważają na pokrycie odpowiedniego otoczenia, ale na że nie są to spółki bawiące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a związek z ogniem pożarem. Dlatego te przedsiębiorstwa zagrożone tego gatunku niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które pozwalają odpylanie zgodnie z zasadą atex. W współzależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry potrafią być stosowane jednorazowo lub wiele razy. Mechanizm działania polega na tym, aby pod wpływem eksplozji miału w instalacji rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego realizowania będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a również innym nieprzewidzianym wypadkom. Dodatkowym elementem, w jakie potrafią być wyposażone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W formie instalacji atex są także śluzy celkowe będące do samodzielnego usuwania zebranego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a również nie ulegają rozerwaniu w kontakcie z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy świadomy właściciel przedsiębiorstwa, w jakim w powietrzu mogą stawiać się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w pięknej formie sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie postępowanie będzie świadczyło o odpowiedzialności, a także przezorności. W rezultacie doskonale wiadomo, że o moc dostępniejsze jest chronienie wypadkom niż ponoszenie kosztów połączonych z potyczką spośród ich końcami.