Bezpieczenstwo pracy 11 2011

Również w XIX wieku praktyka w ogromnych fabrykach niosła ze sobą niebezpieczeństwo utraty życia. Ludzie pozbawieni dobrych warunków książce i podejmujący głodowe pensje każdego dnia walczyli o życie wykonując ciężką pracę, np. w tartaku. XXI wiek przyniósł spore kolei w trybie traktowania pracownika, a ponadto bezpieczeństwa w tłu pracy.

Co prawda istnieją firmy, które wciąż nie uważają na pokrycie odpowiedniego otoczenia, ale na pewnie nie są to firmy zajmujące się przetwórstwem drzewa, węgla, czy materiałów budowlanych. Otóż zapylenie powietrza np. farbami proszkowymi może zaowocować eksplozją, a kontakt z ogniem pożarem. Dlatego te przedsiębiorstwa zagrożone tego typu niebezpieczeństwami stosują zaawansowane systemy atex dust extraction, do których zaliczamy wentylatory i filtry, które tworzą odpylanie razem z regułą atex. W zależności od potrzeb danego przedsiębiorstwa stosowane filtry mogą być traktowane jednorazowo lub dużo razy. Mechanizm działania liczy na ostatnim, aby pod wpływem eksplozji miału w budowy rozerwaniu ulega membrana. Konsekwencją takiego leczenia będzie uwolnienie gazów wybuchowych do atmosfery, co zapobiegnie uszkodzeniu filtra, a jeszcze innym nieprzewidzianym wypadkom. Kolejnym elementem, w które potrafią stanowić dostarczone instalacje odpylania, jest system gaszenia iskier lub gaszenia pożaru dwutlenkiem węgla. W postaci instalacji atex są także śluzy celkowe służące do samoistnego usuwania nagromadzonego w filtrze pyłu. Zawory są ognioodporne, a dodatkowo nie ulegają rozerwaniu w związku z uderzeniem ciśnienia podczas eksplozji. Każdy przezorny właściciel przedsiębiorstwa, w jakim w powietrzu mogą stawiać się łatwopalne pyłki, powinien zainwestować w właściwej kondycje sprzęt wentylująco-filtrujący. Takie traktowanie będzie mówiło o odpowiedzialności, a ponadto przezorności. W wyniku doskonale wiadomo, że o znacznie dostępniejsze jest chronienie wypadkom niż ponoszenie kosztów związanych z rywalizacją spośród ich wynikami.