Controlling logistyki

Controlling ekonomiczny jest integralną częścią controllingu w każdej poważnej firmie. Controlling ma się ustalaniem zapotrzebowania na sposoby finansowe, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a ponadto płynnością fizyczną oraz oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozłożyć na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego ciągły rozwój możemy obserwować od lat pięćdziesiątych. Do naszego świata przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz ogromniejsza kwota i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można sprawdzić, że z controllingiem mamy do wykonywania wszędzie tam, gdzie w prowadzeniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system prowadzenia w korporacji, - Firma nastawiona istnieje na wykonywanie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki zawiera robić, że firma działa efektywniej, - Realizowana jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze zarządzany system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza nowości w jej struktury. Poprawia się jej konstrukcja organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a dodatkowo obieg tekstów w spółce. Prowadzenie prawidłowego controllingu finansowego nie jest możliwe bez odpowiednich programów komputerowych. W controllingu finansowych składa się szczególny nacisk na efektywne zarządzanie przedsiębiorstwem, co nie jest miejsca, jeżeli mamy do robienia z rachunkowością zarządczą.