Oczyszczenie energii

Filtry magnetyczne stanowią dość nową strategię w obszarze oczyszczania cieczy z drobin. Choć są standardowym rozwiązaniem w przypadku olejów, a i płynów chłodzących. Filtracja magnetyczna jest niezmiernie ekonomiczna, skuteczna i ekologiczna.

Filtry magnetyczne w pierwszej mierze poświęcone są do zabezpieczenia przemysłowych instalacji centralnego ogrzewania, a i czystej wody. Przeznaczone są jednocześnie do ochrony instalacji chłodzących oraz grzewczych, a też każdego typie urządzeń, które są zamontowane w omawianych instalacjach. Filtry magnetyczne chronią przede wszystkim przed zanieczyszczeniami ciałami stałymi. Filtry magnetyczne idą w decydującej wadze do zapobiegania wszelakim uszkodzeniom instalacji i położonych w niej urządzeń. Również liczą na końcu podniesienie wydajności zainstalowanych magnetyzerów. I dają możliwość obniżenia kosztów eksploatacji czy konserwacji urządzeń oraz zmniejszają opory przepływu wody czy cieczy w budowie. Filtr magnetyczny posiada wiele zalet, a dodatkowo bardzo dużo zastosowań. Z filtrami magnetycznymi można się spotkać przy budowach wodociągowych (zasilanie wodą instalacji), przy budowach zamkniętych, przy pomocy danych urządzeń zasilanych wodą użytkową (przykładowo pralka), w instalacjach z wymuszoną cyrkulacją. Wybierając odpowiedni filtr magnetyczny należy skoncentrować się przede wszystkim na parametrach procesowych. Chodzi tutaj w głównej mierze o charakter, rodzaj cieczy procesowej, wielkość oraz siłę zanieczyszczeń, a i wydajność, jaką zamierzamy kupić oraz oczekiwana skuteczność filtracji. W filtracji magnetycznej nie ma materiałów wykorzystujących się. Elementy robocze filtra można wyczyścić, a jedne filtry magnetyczne posiadają niski opór przepływu. Niektóre filtry magnetyczne są możliwość wyłapywania cząstek o średnice poniżej 1 mikrona. Zanieczyszczenia z filtra leczone są w perspektyw półsuchej, dlatego ubytek cieczy jest dużo mniejszy. Jednakże filtracja magnetyczna rodzi wyższe koszty inwestycyjne. Przede całkowitym koszt filtra magnetycznego jest istotnie wyższy niż w wypadku standardowych filtrów membranowych. W treści istnieje obecne jedna wada filtrów magnetycznych, jaka jest znacznie szybko niwelowana dzięki dużemu zminimalizowaniu kosztów eksploatacyjnych.