Srodki gasnicze wady i zalety

Para wodna jest powszechnie używanym środkiem gaśniczym. Używa się ją wyłącznie w mieszkaniach zamkniętych o niskiej kubaturze. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia na szerokich powierzchniach nie daje oczekiwanych rezultatów. Para ma niski ciężar dobry także w warunkach otwartej powierzchni nie osiąga właściwego stężenia gaśniczego.

Long&Strong

Przekonuje się stosowanie pary wodnej w mieszkaniach, których kubatura nie przekracza 500-520 m3. Powinny wtedy żyć zamknięte pomieszczenia. Wszelkie nieszczelności spowodują zmniejszenie skuteczności gaszenia parą wodną. Najczęściej parę wodną zwraca się do gaszenia pożarów, które mogą stanąć w suszarniach drewna, składowiskach materiałów łatwopalnych, na statkach, przepompowniach produktów naftowych, w pomieszczeniach z kotłami wulkanizacyjnymi czy kolumnami rektyfikacyjnymi. Para, jako sposób gaśniczy może stanowić dawana do gaszenia pożarów ciał stałych, jakie nie idą w reakcję z wodą w specjalnych warunkach temperaturowych. Nie przydatne jest i zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów, jeżeli palące się materiały, w końcu związku z parą wodną ulegną zniszczeniu. Zastosowanie pary wodnej do gaszenia pożarów powoduje obniżenie stężenia tlenu do takiego stanu, przy którym proces spalania jest zły. Para wodna rozcieńcza palne gazy w powierzchni spalania. Najbardziej funkcjonalne i pomocne jest gaszenie pożarów parą nasyconą, która jest dostarczana pod ciśnieniem od 6 do nawet 8 atmosfer. Para jako materiał gaśniczy "steam fire extinguishing"może być łączona jedynie w obecnych miejscach, co do jakich bierze się pewność, że nie spędzają w nich ludzie. Z koncentracji na duże ciśnienie gaśnicze para potrafiła być zabójcza dla zdrowia, a nawet bycia ludzkiego.